Τετάρτη, 21 Μαρτίου 2012

Νέες δυνατότητες των εφαρμογών «ATLANTIS E.R.P.» και «xLINE E.R.P.»


Η ALTEC SOFTWARE, πάντα πρωτοπόρα, ενσωματώνει άμεσα στις εφαρμογές της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις εμπλουτίζει διαρκώς με νέες λειτουργίες και διαχειρίσεις, ώστε οι πελάτες της να έχουν πάντα συγκριτικό πλεονέκτημα.
Στις τελευταίες εκδόσεις των εφαρμογών «ATLANTIS E.R.P.» και «xLINE E.R.P.» έχουν προστεθεί δύο νέες δυνατότητες στην ενότητα των «Λιανικών Πωλήσεων» οι οποίες επιτρέπουν σε επιχειρήσεις που λειτουργούν με καταστήματα λιανικής, την ασύγχρονη μεταξύ τους επικοινωνία και ενημέρωση.
Διαχείριση Λιανικών Πωλήσεων
Το σημαντικότερο χαρακτηριστικό ενός υποσυστήματος λιανικών πωλήσεων είναι η απρόσκοπτη λειτουργία του. Σημαντική όμως παραμένει και η ανάγκη της on-line επικοινωνίας των καταστημάτων πώλησης με το κεντρικό πληροφοριακό σύστημα, τόσο για άντληση δεδομένων τελευταίας στιγμής όπως είναι νέες τιμές, εκπτώσεις, προσφορές κλπ, όσο και για άμεση ενημέρωση του κεντρικού συστήματος με τα στοιχεία πωλήσεων, εισπράξεων κλπ.
Με την ραγδαία εξέλιξη των τηλεπικοινωνιών, η απρόσκοπτη on-line λειτουργία έχει εξασφαλιστεί σε μεγάλο βαθμό αλλά όχι απόλυτα. Με τις εφαρμογές «ATLANTIS E.R.P.» και «xLINE E.R.P.», προσφέρονται δύο εναλλακτικοί τρόποι που εξασφαλίζουν την απρόσκοπτη λειτουργία του συστήματος ακόμη και σε στιγμές που το τηλεπικοινωνιακό δίκτυο παρουσιάζει δυσλειτουργίες.

Λιανική On-Line / Off-Line
Το σύστημα του καταστήματος λειτουργεί On-Line και μόλις διαπιστώσει πρόβλημα στην επικοινωνία του με το κεντρικό σύστημα περνάει αυτόματα σε κατάσταση λειτουργίας Off-Line. Με την αποκατάσταση της βλάβης επανέρχεται αυτόματα η On-Line λειτουργία μεταφέροντας ταυτόχρονα όλα τα δεδομένα που δημιουργήθηκαν κατά την Off-Line λειτουργία, στο κεντρικό μηχανογραφικό σύστημα.
Λιανική Off-Line / On-Line
Σ' αυτή την παραλλαγή, το σύστημα του καταστήματος λειτουργεί Off-Line, μεταφέροντας ασύγχρονα όλα τα στοιχεία που δημιουργούνται στο κεντρικό υπολογιστικό σύστημα. Η μεταφορά των στοιχείων πραγματοποιείται αθόρυβα στο παρασκήνιο, όσο υπάρχει διαθέσιμη σύνδεση. Κατά τις στιγμές που η σύνδεση με τα κεντρικά διακοπεί για οποιοδήποτε λόγο, τα προς μεταφορά στοιχεία συσσωρεύονται και μεταφέρονται σταδιακά μόλις αποκατασταθεί η σύνδεση, χωρίς να προκαλούν καθυστερήσεις στις συναλλαγές που καταχωρούνται εκείνη τη στιγμή.
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE, στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.