Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Atlantis Entry ERP - Ενσωμάτωση των διατάξεων για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κυκλοφόρησε η έκδοση 1.0.9.1 του Atlantis Entry ERP που ενσωματώνει τις διατάξεις για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014.

Επίσης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίσηςη και λειτουργίας για:

 • Μετάβαση σε Ε.Λ.Π.
 • Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.
 • Τήρηση Φορολογικής Βάσης Λογαριασμών
 • Λειτουργία αποτελεσματικών λογαριασμών
 • Προσδιορισμό κόστους πωληθέντων
 • Νέες Λειτουργίες Αγορών - Πωλήσεων

Δευτέρα, 1 Φεβρουαρίου 2016

ATLANTIS Entry - Ενσωμάτωση διατάξεων για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"

Κυκλοφόρησε η έκδοση 1.0.9.1. του ATLANTIS Entry που ενσωματώνει πλήρως τις διατάξεις για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα".

Τα χαρακτηριστικά που περιλαμβάνει είναι:


 • Ενσωμάτωση των διατάξεων για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
 • Αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης και λειτουργίας για
  • Μετάβαση σε Ε.Λ.Π.
  • Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Τήρηση Φορολογικής Βάσης Λογαριασμών
  • Λειτουργία αποτελεσματικών λογαριασμών
  • Προσδιορισμό κόστους πωληθέντων
  • Νέες Λειτουργίες Αγορών - Πωλήσεων


Ενσωμάτωση των διατάξεων για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα