Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ATLANTIS E.R.P. - Νέες Δυνατότητες (έκδοση 3.1.2673)

ATLANTIS E.R.P. - Νέες Δυνατότητες (έκδοση 3.1.2673)


  • Ισοζύγιο με αξίες και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσαρτήματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)


Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Λογιστική Σουίτα ΙΙ - Νέες δυνατότητες

Λογιστική Σουίτα ΙΙ - Νέες δυνατότητες (έκδοση 1.0.12.1)
  • Ισοζύγιο με αξίες και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσαρτήματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)


ATLANTIS Entry E.R.P. - Νέες Δυνατότητες

ATLANTIS Entry E.R.P. - Νέες Δυνατότητες (έκδοση 1.0.12.1)


  • Ισοζύγιο με αξίες και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσαρτήματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)