Δευτέρα, 14 Μαΐου 2012

Atlantis / Xline on android ver. 2.0


Στην έκδοση 2.0 της εφαρμογής Atlantis / Xline on android προστέθηκαν τα παρακάτω χαρακτηριστικά :

1)    Καταχώρηση εισπράξεων (μετρητά, επιταγές)
2)    Αποστολή με e-mail φορμών συναλλαγών (ευκαιρίες πώλησης, προσφορές, παραγγελίες και εισπράξεις) που καταχωρήθηκαν μέσω της συσκευής android.
3)    Αποστολή δυναμικά διαμορφωμένων κειμένων word, μηνυμάτων SMS, e-mail templates, με στοιχεία συναλλαγών που καταχωρήθηκαν μέσω της συσκευής android
4)    Προβολή σε χάρτη όλων των διευθύνσεων ενός πελάτη (έδρας, παράδοσης, υποκαταστημάτων, επαφών CRM κλπ)
5)    Οδηγίες μετάβασης μεταξύ οποιωνδήποτε δύο σημείων ή μεταξύ μιας θέσης και του σημείου που βρίσκεται ο χρήστης της συσκευής
6)    Δυνατότητα ενημέρωσης των στιγμάτων των διευθύνσεων ενός πελάτη με τη βοήθεια του GPS της συσκευής android.
7)    Βελτιωμένη διαχείριση αποσυνδέσεων και καθυστερήσεων δικτύου
8)    Η εφαρμογή είναι μεταφρασμένη στα Αγγλικά και στα Ρουμάνικα

Σημ. I Για τα παραπάνω νέα χαρακτηρίστηκα απαιτούνται οι εκδόσεις : Atlantis 2640+ / Xline 86+

Σημ. ΙΙ Λεπτομερή περιγραφή των παραπάνω θα βρείτε στα έντυπα εφαρμογών android “Οι πελάτες μου” και “Ρυθμίσεις” που βρίσκονται στο intranet

Σημ. ΙΙΙ Τα δεδομένα demo έχουν εμπλουτιστεί με την κατάλληλη παραμετροποίηση για την αποστολή e-mail και με τα κατάλληλα δεδομένα για προβολή διευθύνσεων του πελάτη “Altec Software” στο χάρτη.

Τετάρτη, 9 Μαΐου 2012

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ


Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη προδημοσίευση από το Υπουργείο Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, προκήρυξης δράσης, για την ενίσχυση Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς Μεταποίησης - Τουρισμού - Εμπορίου - Υπηρεσιών.
Η προκήρυξη της συγκεκριμένης δράσης γίνεται στο πλαίσιο των Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2007-2013 και στόχος της είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής.
Η προκήρυξη αφορά τόσο υφιστάμενες όσο και υπό σύσταση επιχειρήσεις στις δώδεκα περιφέρειες της χώρας, το ποσοστό επιχορήγησης κυμαίνεται από 40% έως 60% και ο διαθέσιμος προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης ανά περιφέρεια είναι:
 • Μακεδονία- Θράκη: 22.500.000,00 €
 • Κ. Μακεδονία: 90.000.000,00 €
 • Δ. Μακεδονία: 22.500.000,00 €
 • Ήπειρος: 22.500.000,00 €
 • Στερεά Ελλάδα: 18.000.000,00 €
 • Θεσσαλία: 22.500.000,00 €
 • Ιόνια: 22.500.000,00 €
 • Δ. Ελλάδα: 22.500.000,00 €
 • Β. Αιγαίο: 22.500.000,00 €
 • Ν. Αιγαίο: 15.000.000,00 €
 • Κρήτη: 22.500.000,00 €
 • Αττική: 130.500.000,00 €
Από το διαθέσιμο προϋπολογισμό κάθε περιφέρειας το 70-80% θα διατεθεί για υφιστάμενες επιχειρήσεις ενώ το 20-30% για νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις.
Ο προϋπολογισμός κάθε επενδυτικής πρότασης μπορεί να είναι:
 • από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Εμπόριο)
 • από 20.000 € μέχρι 100.000 € (Υπηρεσίες)
 • από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Μεταποίηση)
 • από 30.000 € μέχρι 300.000 € (Τουρισμός)
Στις επιλέξιμες δαπάνες μπορούν να συμπεριληφθούν
 • Κτιριακές Εγκαταστάσεις
 • Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 • Εξοπλισμός Πληροφορικής & Λογισμικό
 • Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός προστασίας του περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας
 • Συστήματα Αυτοματοποίησης
 • Προβολή & Προώθηση
 • Αμοιβές Συμβούλων
Για την κάλυψη της ιδιωτικής συμμετοχής, ο δυνητικός δικαιούχος της ενίσχυσης μπορεί να χρησιμοποιήσει ιδίους πόρους ή/και μεσομακροπρόθεσμο επιχειρηματικό δάνειο ειδικού σκοπού με παράλληλη χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων, όπως εγγύηση μέσω ΕΤΕΑΝ ή επιδότηση επιτοκίου του δανείου ειδικού σκοπού.
Ο δικαιούχος της ενίσχυσης έχει δυνατότητα αιτήματος προκαταβολής μετά την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, το ύψος της οποίας μπορεί να ανέλθει έως και σε ποσοστό 60% του ποσού της επιχορήγησης.
Η καταβολή της δημόσιας επιχορήγησης γίνεται σε μία ή δύο δόσεις με αντίστοιχη υλοποίηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου και μετά από επιτόπια πιστοποίηση.
Ολόκληρο το κείμενο της προδημοσίευσης μπορείτε να το δείτε ΕΔΩ.
Τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE καθώς και το δίκτυο εξουσιοδοτημένων συνεργατών της παραμένουν στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.