Δευτέρα, 20 Ιανουαρίου 2014

Φορολογικός Μηχανισμός Σήμανσης «TAX MANAGER III»

Ο φορολογικός μηχανισμός σήμανσης TAX MAΝAGER III (*) καλύπτει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τις ανάγκες της εταιρίας σας για ένα σύστημα μικρό σε διαστάσεις και εύκολο στη χρήση ενώ παράλληλα, διαθέτει ενσωματωμένες θύρες USB & Ethernet για εύκολη σύνδεση, μικρό χρόνο ανταπόκρισης & παρέχει αυτονομία 6 ωρών εκτός τροφοδοσίας ρεύματος.Τέλος, ο TAX MAΝAGER III αποτελεί το μοναδικό φορολογικό μηχανισμό πιστοποιημένο από την ALTEC SOFTWARE, συμβατό τόσο με τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές εκδόσεις των εφαρμογών «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» & «ATLANTIS E.R.P.».

 • Μικρό μέγεθος & συμπαγής κατασκευή.
 • Οθόνη LCD 128Χ64 με backlight με απεικόνιση έως και 8 γραμμές
 • Πληκτρολόγιο 24ων πλήκτρων για χειροκίνητη έκδοση ΔΣΥΜ, ΔΗΦΑΣΣ
 • Μεγάλη επεξεργαστική ισχύ & ασφάλεια.
 • Γρήγορος και αθόρυβος θερμικός εκτυπωτής (Seiko LTPZ245).
 • Εύκολη λειτουργία αντικατάσταση χαρτοταινίας.
 • Συνδεσιμότητα μέσω Ethernet και USB
 • Μπαταρία Lithium 7,4v /1900 mAh για αυτονομία έως και 6 ώρες / 700 ΔΦΣΣ.
 • Εύκολη συνδεσιμότητα plug and play.
 • Μεγάλες ταχύτητες επικοινωνίας.
 • 5425 ΠΑΗΨΣ ανά ημέρα.
 • Εισαγωγή στοιχείων εκδότη για προτυπωμένα έντυπα.
 • Επανεκτύπωση των ήδη εκτυπωμένων παραστατικών

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE, στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600.

(*) Αριθμός Έγκρισης Υπουργείου Οικονομικών: 15 FGD 505 / 13-11-2013

Μηνιαία Κατάσταση Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με ανακοίνωση της Γ.Γ.Π.Σ., ξεκίνησε η πιλοτική φάση δοκιμών των «Μηνιαίων Καταστάσεων Πελατών Προμηθευτών και Συναλλαγών».


Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το πλήρες κείμενο της οποίας θα βρείτε ΕΔΩ, για όλες τις συναλλαγές επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που πραγματοποιούνται από 01/01/2014, υπάρχει η υποχρέωση υποβολής καταστάσεων φορολογικών στοιχείων για διασταύρωση πληροφοριών ανά μήνα.

Συγκεκριμένα:

Υπόχρεοι για υποβολή των καταστάσεων
Όλες οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται στην ελληνική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένων:
 • Εταιριών που απαλλάσσονται από ΦΠΑ
 • Ελληνικών υποκαταστημάτων πολυεθνικών που εκδίδουν τιμολόγια μέσω της μητρικής
 • Φορολογικών αντιπροσώπων για πωλήσεις που πραγματοποιούν στην Ελλάδα για λογαριασμό πελάτη τους
 • Εταιριών που είναι VAT registered στην Ελλάδα κατά ΠΟΛ.1113/22.5.2013
Περιεχόμενο, αξία και καταληκτική ημερομηνία υποβολής των καταστάσεων
Η κατάσταση περιέχει συγκεντρωτικά στοιχεία εκδοθέντων και ληφθέντων τιμολογίων και συγκεντρωτικά στοιχεία λιανικών πωλήσεων και δαπανών για όλες τις συναλλαγές που πραγματοποιούνται από 01/01/2014, ανεξαρτήτως αξίας και τρόπου έκδοσης (μηχανογραφικά ή χειρόγραφα). Η υποχρέωση υποβολής για τα έσοδα είναι μέχρι την 18η του επόμενου μηνός. Για τα έξοδα δεν υπάρχει προθεσμία, αλλά πρέπει να υποβληθούν προ της περιοδικής δήλωσης ΦΠΑ στην οποία θα δηλωθούν.

Συναλλαγές που υποβάλλονται
 • Χονδρικές πωλήσεις: υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, περίοδο που αφορά, πλήθος τιμολογίων, καθαρή αξία και ΦΠΑ
 • Λιανικές πωλήσεις: υποβάλλονται υποχρεωτικά με μια εγγραφή ανά ταμειακή παρόλο που για ένα διάστημα προσαρμογής, θα γίνονται δεκτές και συγκεντρωτικές εγγραφές. Κάθε εγγραφή με αποδείξεις περιέχει: περίοδο που αφορά, πλήθος αποδείξεων, καθαρή αξία και ΦΠΑ
 • Αγορές - Δαπάνες: υποβάλλονται συγκεντρωτικά ανά ΑΦΜ, αλλά αθροίζονται ξεχωριστά οι συναλλαγές αντίστροφης ροής αξίας (πχ. πιστωτικά τιμολόγια) σε διακριτή εγγραφή ανά ΑΦΜ. Κάθε εγγραφή με τιμολόγια περιέχει: ΑΦΜ αντισυμβαλλόμενου, περίοδο που αφορά, πλήθος τιμολογίων, καθαρή αξία και ΦΠΑ
 • Τιμολόγια αγορών από ιδιώτες: υποβάλλονται κανονικά με το ΑΦΜ του ιδιώτη και με την ένδειξη «Μη Υπόχρεος» ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση
 • Παραστατικά Αυτοτιμολόγησης: ο εκδότης του κάθε τιμολογίου το υποβάλλει στα έξοδά του ως λήπτης, ενώ ο προμηθευτής υποχρεούται και αυτός να το υποβάλλει ως έσοδο
Ειδικές περιπτώσεις συναλλαγών
 • Χονδρικές συναλλαγές με μη υπόχρεους λόγω χαμηλού ετήσιου τζίρου, όπου κατά την αποστολή τους ο λήπτης πρέπει να δηλώνει το ΑΦΜ του εκδότη με την ένδειξη «Μη Υπόχρεος» ώστε να μην αναμένεται διασταύρωση
 • Τιμολόγια που περιλαμβάνουν εισφορές, παρακρατήσεις ή άλλους φόρους, υποβάλλονται θέτοντας ως Καθαρό Ποσό που δηλώνεται, το σύνολο της προ ΦΠΑ αξίας
 • Δαπάνες που έχουν εκδοθεί σε όνομα τρίτου (π.χ. ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ κλπ), υποβάλλονται συγκεντρωτικά σε μία εγγραφή δαπανών χωρίς αντισυμβαλλόμενο
 • Συναλλαγές που πραγματοποιούνται σε άλλο νόμισμα εκτός ευρώ, υποβάλλονται κατόπιν μετατροπής των αξιών τους σε ευρώ σύμφωνα με την ισοτιμία που ανακοινώνει μηνιαία η Διεύθυνση ΦΠΑ του ΥΠ.ΟΙΚ.
 • Εταιρίες με υποκαταστήματα, μπορούν να υποβάλλουν τις καταστάσεις είτε συνολικά είτε ανά υποκατάστημα εφόσον το επιλέξουν. Σε περίπτωση που επιλεγεί η μέθοδος αποστολής ανά υποκατάστημα, η αποστολή θα γίνεται αποκλειστικά με μεταφόρτωση αρχείου - upload xml.
Τρόποι υποβολής
Δίνονται πολλαπλές δυνατότητες (xml upload, web service, σύνδεση με ΕΑΦΔΣΣ, φόρμα για χειροκίνητη υποβολή) ώστε να διευκολυνθούν οι επιχειρήσεις. Όποιος τρόπος και να επιλεγεί για τη διαβίβαση των συναλλαγών, θα πρέπει τουλάχιστον μία φορά το μήνα ο διαχειριστής ή ο εξουσιοδοτημένος λογιστής να εισέρχεται στο σύστημα, να ελέγχει, να τροποποιεί την κατάσταση και, τέλος, να την υποβάλλει.

Η ALTEC SOFTWARE έχει ήδη ξεκινήσει την ενσωμάτωση των σχετικών διατάξεων στις εφαρμογές της, ώστε να αναβαθμίσει άμεσα τις νέες εκδόσεις των εφαρμογών «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» και «ATLANTIS E.R.P.», με τις διατάξεις αυτές ενώ παράλληλα, παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις αναφορικά με το νέο Κ.Φ.Α.Σ., τα Δ.Π.Χ.Α. και όλο το νέο νομοθετικό πλαίσιο που αφορά στη λειτουργία των εφαρμογών της και θα προχωρά σε συνεχή αναβάθμισή τους, ώστε σε κάθε περίπτωση, οι εφαρμογές της -άμεσα, έγκαιρα και έγκυρα- να εναρμονίζονται πλήρως με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

Θα πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί ότι:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΗ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ.


Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600, ανανεώστε έγκαιρα την ετήσια Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης της εφαρμογής λογισμικού που χρησιμοποιείτε, ώστε να εξασφαλίσετε την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση των νέων φορολογικών διατάξεων από την επιχείρησή σας.

Atlantis E.R.P. - Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραστατικών


Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι στη νέα έκδοση της εφαρμογής «Atlantis E.R.P.» έχει προστεθεί η νέα υπηρεσία «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραστατικών».

Η ALTEC SOFTWARE πιστή στις δεσμεύσεις της, ενσωματώνει άμεσα στις εφαρμογές της τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις και τις εμπλουτίζει διαρκώς με νέες διαχειρίσεις, ώστε οι πελάτες της να έχουν πάντα συγκριτικό πλεονέκτημα.

Η υπηρεσία της «Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης Παραστατικών» είναι διαθέσιμη καθ' όλη τη διάρκεια που η εφαρμογή καλύπτεται από Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης - Συντήρησης και αναστέλλεται χωρίς περεταίρω ενημέρωση, κατά τη διάρκεια που η εφαρμογή βρίσκεται εκτός σύμβασης.

Η «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραστατικών» με τη σειρά τα παρακάτω βήματα:
 • Δημιουργεί το παραστατικό σε μορφή pdf
 • Αποθηκεύει το pdf του παραστατικού σε προκαθορισμένο φάκελο
 • Συσχετίζει το αποθηκευμένο σε μορφή pdf παραστατικό με τη αντίστοιχη συναλλαγή
Οι παραπάνω λειτουργίες πραγματοποιούνται τόσο από εκτύπωση παραστατικών μέσω του φορολογικού μηχανισμού Altec Tax Manager όσο και από εκτύπωση παραστατικών απ' ευθείας σε φυσικό εκτυπωτή.

Περιγραφή των δυνατοτήτων της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική Αρχειοθέτηση Παραστατικών» θα βρείτε ΕΔΩ.


Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα υπηρεσιών της ALTEC SOFTWARE, στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600.

Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Κυκλοφορία της εφαρμογής «xLINE - Φορολογικά Έντυπα 2014»


Αγαπητοί Συνεργάτες / Πελάτες,

Το 2014 είναι μία χρονιά με μεγάλες υποχρεώσεις και σημαντικές αλλαγές τόσο στη διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων όσο και στις φορολογικές υποχρεώσεις εταιριών και φυσικών προσώπων γενικότερα.

Ειδικά για λογιστές και λογιστικά γραφεία
xLINE - Φορολογικά Έντυπα 2014

Το «xLINE - Φορολογικά Έντυπα» είναι η λύση που χρειάζεται το σύγχρονο λογιστικό γραφείο καθώς περιλαμβάνει όλες τις γνωστές ευκολίες των εφαρμογών της ALTEC Software, συνδυάζοντας την εξαιρετική ταχύτητα εργασίας με την απόλυτη αξιοπιστία στο αποτέλεσμα και κάνει πράξη το αίτημα των λογιστών για «περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες σε λιγότερο χρόνο».
Η εφαρμογή «xLINE - Φορολογικά Έντυπα» είναι εμπλουτισμένη με το σύνολο των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που είναι απαραίτητα στο σύγχρονο λογιστικό γραφείο ενώ παράλληλα, διαθέτει online διασύνδεση με τη Γενική Λογιστική της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.».
Το «xLINE - Φορολογικά Έντυπα» περιλαμβάνει τις ενότητες:
 • Διαχείριση Φορολογουμένων
 • Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
 • Έντυπα Μητρώου
 • Έντυπα Κ.Φ.Α.Σ.
 • Έντυπα Φ.Π.Α. (Περιοδικές & εκκαθαριστικές δηλώσεις online με το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.»)
 • Λοιπά Έντυπα
Η λιανική τιμή διάθεσης της εφαρμογής ανέρχεται στα 150,00€(1) για απεριόριστο αριθμό χρηστών και είναι ΑΜΕΣΑ διαθέσιμη.

(1) Η τιμή αφορά πελάτες της ALTEC SOFTWARE που διαθέτουν ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης στην εφαρμογή «xLINE λογιστική σουίτα».

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE και προμηθευτείτε έγκαιρα την νέα εφαρμογή.


Βασικά χαρακτηριστικά «xLINE - Φορολογικά Έντυπα 2014»

Φωτογραφική Απεικόνιση των εντύπων
Βλέπετε στην οθόνη σας τα έντυπα όπως είναι στην πραγματικότητα.

Ενσωματωμένη Βάση Ακινήτων
Το πρόγραμμα παρέχει ενσωματωμένη βάση με όλους τους δρόμους του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Πλήρης Παρακολούθηση Φορολογουμένων
Η εφαρμογή διαχειρίζεται κάθε σχετικό με τους φορολογούμενους στοιχείο όπως φορολογικά στοιχεία, στοιχεία διευθύνσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους των δραστηριοτήτων του, Κωδικούς αντικειμένου δραστηριότητας, πληροφορίες σχετικές με τον Κ.Φ.Α.Σ., προσωπικά στοιχεία καθώς και επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις δηλώσεις εισοδήματος.

Υποστήριξη όλων των φορολογικών εντύπων
Συμπλήρωση και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων φορολογίας φυσικών & νομικών προσώπων: 
• Ε1 – Δήλωση φυσικών προσώπων, 
• Ε2 – Μισθωμάτων Ακινήτων, 
• Ε3 – Αναλυτικά Στοιχεία, 
• Ε5 – Δήλωση Ο.Ε., E.E, 
• Ε9 – Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας, 
• Ε16- Δήλωση κατοχής μηχανημάτων, 
• Φ.01.013 – Δήλωση ΕΠΕ, 
• Φ.01.010 – Δήλωση Α.Ε., 
• Ειδικό σημείωμα περαίωσης Φ.Π.Α.

Υποστήριξη εντύπων μητρώου & λοιπών εντύπων
Συμπλήρωση και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων μητρώου Μ1, Μ2, κλπ και πολλών άλλων εντύπων όπως: 
• Κατάσταση Συμφωνητικών, Κατάσταση Αντικειμενικών Δαπανών, κλπ
• Υποστήριξη εντύπων Κ.Φ.Α.Σ.
• Συμπλήρωση και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων του Κ.Φ.Α.Σ. όπως: Β1, Β2, κλπ
• Υποστήριξη εντύπων Φ.Π.Α.
• Συμπλήρωση, εκτύπωση και on line υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για πελάτες που η τήρηση των βιβλίων τους γίνεται στη Γενική Λογιστική της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.»

Μοναδικές Δυνατότητες Εκτύπωσης
• Εκτύπωση φωτογραφίας του συμπληρωμένου εντύπου σε λευκό χαρτί.
• Εκτύπωση σαν αρχείο PDF.
Υπολογισμός Εκκαθαριστικού
• Ενδεικτικός υπολογισμός εκκαθαριστικού τη στιγμή καταχώρισης ή μεταβολής της δήλωσης.
• Εκτύπωση ενδεικτικού εκκαθαριστικού με δυνατότητα ανάλυσης των εισοδημάτων.
• Αυτόματη αποστολή και καταχώρηση των συμπληρωμένων εντύπων στο taxisnet ώστε να γίνει πραγματικός υπολογισμός εκκαθαριστικού.

Αγροτικά Εισοδήματα
• Ενσωματωμένοι πίνακες αντικειμενικών τιμών αγροτικού εισοδήματος.
• Ειδικό αρχείο με τους χαρακτηρισμούς για την αγροτική παραγωγή για όλες τις περιοχές της χώρας.

Μεταφορά Στοιχείων
• Δυνατότητα ενημέρωσης της δήλωσης φυσικών προσώπων (Ε1) από άλλα έντυπα (E2, Ε3, Ε9).
• Δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου Ε3 από την εφαρμογή xLINE Έσοδα – Έξοδα.
Ταχύτατη καταχώρηση δηλώσεων (Quick Entry).
• Δυνατότητα πληκτρολόγησης κωδικού πεδίου προς συμπλήρωση για άμεση μετάβαση.
• Βοηθητικές οθόνες συμπλήρωσης πινάκων για μεγαλύτερη ευχρηστία (Αυτοκίνητα, Σκάφη, Ακίνητα, κλπ)
• Ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών διαφορετικών δηλώσεων του ίδιου ή άλλων φορολογουμένων.
Μηχανισμός Προφύλαξης Λαθών καταχωρήσεων
• Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.
• Έξυπνες επιλογές καταχώρησης για την αποφυγή λαθών. Για παράδειγμα απενεργοποίηση όλων των πεδίων της συζύγου εάν έχει επιλεγεί φορολογούμενος Άγαμος, απαγόρευση καταχώρησης στοιχείων κατοικίας σε φορολογούμενο επιχείρηση, κλπ.

Βοηθητικά Αρχεία
• Ενσωματωμένο αρχείο Συντελεστών Μικτού και Καθαρού Κέρδους
• Ενσωματωμένο αρχείο Κωδικών Αντικειμένου Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
• Ενσωματωμένο αρχείο των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας.

Πρόσθετες Προδιαγραφές
• Ιστορικότητα των δηλώσεων ανά χρήση.
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των φορολογουμένων, που σχετίζονται με τις δηλώσεις τους.
• Εκτενέστατο κείμενο βοήθειας με ολοκληρωμένη καθοδήγηση σε κάθε πεδίο. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των εντύπων. Βιβλιοθήκη με θέματα βοήθειας, νόμους και αποφάσεις για τη διευκόλυνση σας στη συμπλήρωση των δηλώσεων on line μέσα από το πρόγραμμα.

Αξιοπιστία και συνεχής υποστήριξη
Το xLINE - Φορολογικά Έντυπα συνοδεύεται από μία σειρά ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει το εξειδικευμένο δυναμικό της ALTEC Software, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Παράλληλα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) εξασφαλίζει σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών (e-Services, Live Update, κ.λ.π.)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Συνεργατών της ALTEC Software ή στα Τμήματα Πωλήσεων της ALTEC Software : 

 • Αθήνα: 212-6877000, 
 • Θεσσαλονίκη: 2310-595600