Τρίτη, 14 Ιανουαρίου 2014

Κυκλοφορία της εφαρμογής «xLINE - Φορολογικά Έντυπα 2014»


Αγαπητοί Συνεργάτες / Πελάτες,

Το 2014 είναι μία χρονιά με μεγάλες υποχρεώσεις και σημαντικές αλλαγές τόσο στη διαχείριση των φορολογικών δηλώσεων όσο και στις φορολογικές υποχρεώσεις εταιριών και φυσικών προσώπων γενικότερα.

Ειδικά για λογιστές και λογιστικά γραφεία
xLINE - Φορολογικά Έντυπα 2014

Το «xLINE - Φορολογικά Έντυπα» είναι η λύση που χρειάζεται το σύγχρονο λογιστικό γραφείο καθώς περιλαμβάνει όλες τις γνωστές ευκολίες των εφαρμογών της ALTEC Software, συνδυάζοντας την εξαιρετική ταχύτητα εργασίας με την απόλυτη αξιοπιστία στο αποτέλεσμα και κάνει πράξη το αίτημα των λογιστών για «περισσότερες και καλύτερες υπηρεσίες σε λιγότερο χρόνο».
Η εφαρμογή «xLINE - Φορολογικά Έντυπα» είναι εμπλουτισμένη με το σύνολο των χαρακτηριστικών και δυνατοτήτων που είναι απαραίτητα στο σύγχρονο λογιστικό γραφείο ενώ παράλληλα, διαθέτει online διασύνδεση με τη Γενική Λογιστική της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.».
Το «xLINE - Φορολογικά Έντυπα» περιλαμβάνει τις ενότητες:
  • Διαχείριση Φορολογουμένων
  • Έντυπα Φορολογίας Εισοδήματος
  • Έντυπα Μητρώου
  • Έντυπα Κ.Φ.Α.Σ.
  • Έντυπα Φ.Π.Α. (Περιοδικές & εκκαθαριστικές δηλώσεις online με το «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.»)
  • Λοιπά Έντυπα
Η λιανική τιμή διάθεσης της εφαρμογής ανέρχεται στα 150,00€(1) για απεριόριστο αριθμό χρηστών και είναι ΑΜΕΣΑ διαθέσιμη.

(1) Η τιμή αφορά πελάτες της ALTEC SOFTWARE που διαθέτουν ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης στην εφαρμογή «xLINE λογιστική σουίτα».

Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE και προμηθευτείτε έγκαιρα την νέα εφαρμογή.


Βασικά χαρακτηριστικά «xLINE - Φορολογικά Έντυπα 2014»

Φωτογραφική Απεικόνιση των εντύπων
Βλέπετε στην οθόνη σας τα έντυπα όπως είναι στην πραγματικότητα.

Ενσωματωμένη Βάση Ακινήτων
Το πρόγραμμα παρέχει ενσωματωμένη βάση με όλους τους δρόμους του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας των ακινήτων.

Πλήρης Παρακολούθηση Φορολογουμένων
Η εφαρμογή διαχειρίζεται κάθε σχετικό με τους φορολογούμενους στοιχείο όπως φορολογικά στοιχεία, στοιχεία διευθύνσεων, συντελεστές καθαρού κέρδους των δραστηριοτήτων του, Κωδικούς αντικειμένου δραστηριότητας, πληροφορίες σχετικές με τον Κ.Φ.Α.Σ., προσωπικά στοιχεία καθώς και επιπλέον στοιχεία που αφορούν τις δηλώσεις εισοδήματος.

Υποστήριξη όλων των φορολογικών εντύπων
Συμπλήρωση και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων φορολογίας φυσικών & νομικών προσώπων: 
• Ε1 – Δήλωση φυσικών προσώπων, 
• Ε2 – Μισθωμάτων Ακινήτων, 
• Ε3 – Αναλυτικά Στοιχεία, 
• Ε5 – Δήλωση Ο.Ε., E.E, 
• Ε9 – Δήλωση Ακίνητης Περιουσίας, 
• Ε16- Δήλωση κατοχής μηχανημάτων, 
• Φ.01.013 – Δήλωση ΕΠΕ, 
• Φ.01.010 – Δήλωση Α.Ε., 
• Ειδικό σημείωμα περαίωσης Φ.Π.Α.

Υποστήριξη εντύπων μητρώου & λοιπών εντύπων
Συμπλήρωση και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων μητρώου Μ1, Μ2, κλπ και πολλών άλλων εντύπων όπως: 
• Κατάσταση Συμφωνητικών, Κατάσταση Αντικειμενικών Δαπανών, κλπ
• Υποστήριξη εντύπων Κ.Φ.Α.Σ.
• Συμπλήρωση και εκτύπωση όλων των απαραίτητων εντύπων του Κ.Φ.Α.Σ. όπως: Β1, Β2, κλπ
• Υποστήριξη εντύπων Φ.Π.Α.
• Συμπλήρωση, εκτύπωση και on line υποβολή περιοδικών και εκκαθαριστικών δηλώσεων Φ.Π.Α. για πελάτες που η τήρηση των βιβλίων τους γίνεται στη Γενική Λογιστική της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.»

Μοναδικές Δυνατότητες Εκτύπωσης
• Εκτύπωση φωτογραφίας του συμπληρωμένου εντύπου σε λευκό χαρτί.
• Εκτύπωση σαν αρχείο PDF.
Υπολογισμός Εκκαθαριστικού
• Ενδεικτικός υπολογισμός εκκαθαριστικού τη στιγμή καταχώρισης ή μεταβολής της δήλωσης.
• Εκτύπωση ενδεικτικού εκκαθαριστικού με δυνατότητα ανάλυσης των εισοδημάτων.
• Αυτόματη αποστολή και καταχώρηση των συμπληρωμένων εντύπων στο taxisnet ώστε να γίνει πραγματικός υπολογισμός εκκαθαριστικού.

Αγροτικά Εισοδήματα
• Ενσωματωμένοι πίνακες αντικειμενικών τιμών αγροτικού εισοδήματος.
• Ειδικό αρχείο με τους χαρακτηρισμούς για την αγροτική παραγωγή για όλες τις περιοχές της χώρας.

Μεταφορά Στοιχείων
• Δυνατότητα ενημέρωσης της δήλωσης φυσικών προσώπων (Ε1) από άλλα έντυπα (E2, Ε3, Ε9).
• Δυνατότητα ενημέρωσης του εντύπου Ε3 από την εφαρμογή xLINE Έσοδα – Έξοδα.
Ταχύτατη καταχώρηση δηλώσεων (Quick Entry).
• Δυνατότητα πληκτρολόγησης κωδικού πεδίου προς συμπλήρωση για άμεση μετάβαση.
• Βοηθητικές οθόνες συμπλήρωσης πινάκων για μεγαλύτερη ευχρηστία (Αυτοκίνητα, Σκάφη, Ακίνητα, κλπ)
• Ταυτόχρονη επεξεργασία πολλών διαφορετικών δηλώσεων του ίδιου ή άλλων φορολογουμένων.
Μηχανισμός Προφύλαξης Λαθών καταχωρήσεων
• Έλεγχος ορθότητας Α.Φ.Μ.
• Έξυπνες επιλογές καταχώρησης για την αποφυγή λαθών. Για παράδειγμα απενεργοποίηση όλων των πεδίων της συζύγου εάν έχει επιλεγεί φορολογούμενος Άγαμος, απαγόρευση καταχώρησης στοιχείων κατοικίας σε φορολογούμενο επιχείρηση, κλπ.

Βοηθητικά Αρχεία
• Ενσωματωμένο αρχείο Συντελεστών Μικτού και Καθαρού Κέρδους
• Ενσωματωμένο αρχείο Κωδικών Αντικειμένου Δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.).
• Ενσωματωμένο αρχείο των Δ.Ο.Υ. όλης της χώρας.

Πρόσθετες Προδιαγραφές
• Ιστορικότητα των δηλώσεων ανά χρήση.
• Δυνατότητα αποθήκευσης σε ηλεκτρονική μορφή όλων των εγγράφων και δικαιολογητικών των φορολογουμένων, που σχετίζονται με τις δηλώσεις τους.
• Εκτενέστατο κείμενο βοήθειας με ολοκληρωμένη καθοδήγηση σε κάθε πεδίο. Ειδικές οδηγίες για τη συμπλήρωση όλων των εντύπων. Βιβλιοθήκη με θέματα βοήθειας, νόμους και αποφάσεις για τη διευκόλυνση σας στη συμπλήρωση των δηλώσεων on line μέσα από το πρόγραμμα.

Αξιοπιστία και συνεχής υποστήριξη
Το xLINE - Φορολογικά Έντυπα συνοδεύεται από μία σειρά ποιοτικών υπηρεσιών υποστήριξης που παρέχει το εξειδικευμένο δυναμικό της ALTEC Software, αποτελεσματικά και αξιόπιστα. Παράλληλα, αξιοποιώντας τη δυνατότητα σύνδεσης με το διαδίκτυο (Internet) εξασφαλίζει σειρά πρωτοποριακών υπηρεσιών (e-Services, Live Update, κ.λ.π.)
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Δίκτυο Συνεργατών της ALTEC Software ή στα Τμήματα Πωλήσεων της ALTEC Software : 

  • Αθήνα: 212-6877000, 
  • Θεσσαλονίκη: 2310-595600