Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2011

ATLANTIS on ANDROID & xLINE on ANDROID - Προκύρηξη της δράσης «digi-mobile»
Αγαπητοί συνεργάτες - Αγαπητοί πελάτες,
Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι την Τρίτη 22/11/2011, ανακοινώθηκε από το υπουργείο Ανάπτυξης και την Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού η έναρξη της νέας δράσης ψηφιακών ενισχύσεων «digi-mobile».
Η δράση αξιοποιεί πόρους του ΕΣΠΑ και στοχεύει στην ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να αξιοποιήσουν καινοτόμες εφαρμογές σε έξυπνα κινητά (smartphones) και ταμπλέτες (tablet-pc).
Με τη συγκεκριμένη δράση επιδοτούνται εφαρμογές που απευθύνονται σε τελικούς καταναλωτές (B2C), σε επιχειρήσεις (B2B), αλλά και ενδοεταιρικές εφαρμογές (Β2Ε) που θα υλοποιηθούν σε οποιαδήποτε πλατφόρμα εφαρμογών έξυπνων συσκευών (π.χ. Symbian, Android, AppleiOS, BlackBerry, Windows Mobile / Τablet, κλπ).
Το ανώτατο ύψος του προϋπολογισμού ανά έργο δεν μπορεί να υπερβαίνει το 100% του κύκλου εργασιών της τελευταίας χρήσης της επιχείρησης, η μέγιστη ενίσχυση μπορεί να ανέλθει έως και το 70% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου και η ολοκλήρωση της επένδυσης πρέπει να γίνει το αργότερο σε πέντε (5) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης της πρότασης.
Η υποβολή των προτάσεων των επιχειρήσεων θα γίνεται με ηλεκτρονικές διαδικασίες για πλήρη διαφάνεια και ταχύτητα αποτελεσμάτων, η διαδικασία αξιολόγησης θα είναι άμεση και η επιλογή των επιχειρήσεων γίνεται με βάση τη σειρά προτεραιότητας υποβολής ανά ΕΠ/ΠΕΠ του Προγράμματος «Ψηφιακή Σύγκλιση» και μέχρι εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού.
Οι ημερομηνίες έναρξης υποβολής προτάσεων των επιχειρήσεων είναι οι εξής:
Περιφέρειες
Ημ/νία Έναρξης


Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου
09 Ιανουαρίου 2012
Κεντρικής και Δυτικής Μακεδονίας
12 Ιανουαρίου 2012
Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ιονίων Νησιών, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Βορείου Αιγαίου και Κρήτης
16 Ιανουαρίου 2012
Αττικής
19 Ιανουαρίου 2012
Για την αξιοποίηση της δράσης «digi-mobile», η ALTEC SOFTWARE, ανέπτυξε τις εφαρμογές «ATLANTIS on ANDROID» & «xLINE on ANDROID». Οι εφαρμογές είναι κατάλληλες για συσκευές με λειτουργικό σύστημα Android και οι πληροφορίες που παρέχουν, λαμβάνονται On-Line από το ERP, μέσω Web Services.
Οι εφαρμογές προορίζονται όχι μόνο για στελέχη που εργάζονται εκτός της επιχείρησης (πωλητές, επιθεωρητές πωλήσεων, τεχνικοί, κλπ) αλλά και για ανώτερα στελέχη ή επιχειρηματίες, οι οποίοι θέλουν να έχουν αναλυτική εικόνα της επιχείρησης οποιαδήποτε στιγμή και από οποιοδήποτε μέρος.
Επιγραμματικά, οι εφαρμογές «ATLANTIS on ANDROID» & «xLINE on ANDROID» περιλαμβάνουν τις εξής ενότητες:
Οι Πελάτες μου
 • Πελατολόγιο ή λίστα πελατών για προγραμματισμένη επίσκεψη
 • Βασικά στοιχεία πελάτη
 • Χρηματοοικονομικά στοιχεία πελάτη
  • Όροι συναλλαγών
  • Όρια πίστωσης & υπόλοιπα
  • ...
 • Υποκαταστήματα
 • Οικονομικά στοιχεία πελάτη
  • Οικονομική εικόνα
  • Στοιχεία τζίρου ανά μήνα
  • Εκκρεμείς παραγγελίες
  • Ανεξόφλητα παραστατικά
  • Είδη προτίμησης
  • ...
 • Προσφορές & Παραγγελιοληψία
 • Καταγεγραμμένες επικοινωνίες με πελάτες (C.R.M.)
  • Βασικά στοιχεία και πρόσωπα επικοινωνίας
  • Εκκρεμείς ενέργειες
  • Καμπάνιες
  • Ευκαιρίες πώλησης
  • Προσφορές
  • Σχόλια και σημειώσεις
  • ...
Οι Εκκρεμότητές μου
 • Λίστα των εκκρεμοτήτων του κάθε χρήστη
  • Ευκαιρίες Πώλησης
  • Τρέχουσες Προσφορές
  • Καταχώρηση νέων ενεργειών
  • Καταχώρηση σχολίων και σημειώσεων
  • Δυνατότητα αυτόματης μετάβασης στον πελάτη
  • ...
Στοιχεία Πωλήσεων Επιχείρησης
 • Αριθμητική και γραφική παρουσίαση
  • Πωλήσεις τελευταίων 12 μηνών
  • Μηνιαίες, τριμηνιαίες & εξαμηνιαίες πωλήσεις των 2 τελευταίων χρήσεων
  • Πωλήσεις τελευταίων 30 ημερών
  • Πωλήσεις τελευταίων 12 μηνών κατά κατηγορία ειδών
  • Πωλήσεις τελευταίων 12 μηνών κατά γεωγραφική κατηγορία πελατών
  • Πωλήσεις τελευταίων 12 μηνών κατά πωλητή
  • Τα 10 καλύτερα είδη
  • Οι 10 καλύτεροι πελάτες
  • Εκκρεμείς παραγγελίες
  • ...
Οικονομική Εικόνα Επιχείρησης
 • Αριθμητική και γραφική παρουσίαση
  • Γενική εικόνα επιχείρησης (ταμείο μετρητών, ανοιχτά υπόλοιπα, επιταγές, τραπεζικοί λογαριασμοί)
  • Εισπράξεις ημέρας (μετρητά, επιταγές)
  • Πληρωμές ημέρας (μετρητά, επιταγές)
  • Εισπράξεις τελευταίων 30 ημερών
  • Πληρωμές τελευταίων 30 ημερών
  • Ληξιάριο εισπρακτέων επιταγών
  • Ληξιάριο πληρωτέων επιταγών
  • Ανοιχτά υπόλοιπα πελατών
  • Ανοιχτά υπόλοιπα προμηθευτών
  • ...
Αναλυτική περιγραφή των δυνατοτήτων των εφαρμογών «ATLANTIS on ANDROID» & «xLINE on ANDROID» θα βρείτε ΕΔΩ, ενώ για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SW στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600.
Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση «digi-mobile» μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.

Δευτέρα, 28 Νοεμβρίου 2011

Κυκλοφορία νέων εκδόσεων «ATLANTIS E.R.P.» & «xLINE E.R.P.»Αγαπητοί συνεργάτες,
Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την κυκλοφορία των νέων εκδόσεων των εφαρμογών «ATLANTIS E.R.P.» (3.1.2636.1 & 2.1.2636.1) & «xLINE E.R.P.» (1.1.82.1).
Οι νέες εκδόσεις των εφαρμογών έχουν εμπλουτισθεί με αρκετές νέες δυνατότητες, απαραίτητες για τη ταχύτερη και αποδοτικότερη λειτουργία κάθε σύγχρονης επιχείρησης. Παράλληλα, έχει προστεθεί μία ακόμη νέου τύπου διαχείριση η οποία θα λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια που η εφαρμογή των πελατών σας θα καλύπτεται από Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης.
Οδηγίες Μετάβασης
Οι Οδηγίες Μετάβασης είναι μια διαχείριση βασισμένη στη λειτουργικότητα που προσφέρεται από το ιστότοπο Google Maps, πλήρως ενσωματωμένη τόσο στο Atlantis E.R.P. όσο και στο xLINE E.R.P. και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε κάθε σημείο του E.R.P. που αναφέρεται σε στοιχεία διεύθυνσης.
Με τη χρήση της νέας διαχείρισης οι χρήστες του E.R.P. αποκτούν:
 • Δυνατότητα ορισμού συντεταγμένων σε όλα τα σημεία της εφαρμογής που αφορούν διεύθυνση (εταιρίας, υποκαταστημάτων, αποθηκών, πελατών, προμηθευτών, C.R.M., πωλητών, υποκαταστημάτων τραπεζών, παράδοσης συναλλαγών, κλπ)
 • Δυνατότητα ορισμού συντεταγμένων για σημεία ειδικού ή γενικού ενδιαφέροντος που δεν συμπεριλαμβάνονται στα στοιχεία του E.R.P.
 • Δυνατότητα ενημέρωσης των αναλυτικών στοιχείων μιας διεύθυνσης του E.R.P. από ένα σημείο του χάρτη
 • Δυνατότητα προβολής οποιασδήποτε διεύθυνσης του E.R.P. ως σημείο στο χάρτη
 • Δυνατότητα προβολής αναλυτικών οδηγιών μετάβασης μεταξύ οποιονδήποτε δύο διευθύνσεων, τόσο του E.R.P. όσο και σημείων ειδικού και γενικού ενδιαφέροντος
Αναλυτικές οδηγίες χρήσης της νέας διαχείρισης μπορείτε να βρείτε ΕΔΩ.
Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τους εκτός Σύμβασης Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης πελάτες σας για την έγκαιρη ανανέωση των συμβάσεών τους, ώστε να εκμεταλλευτούν κι αυτοί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι νέες εκδόσεις.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.

Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Σημαντική Ειδοποίηση - ISO 27001Αγαπητοί συνεργάτες / Πελάτες,
Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της ALTEC SOFTWARE σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2005 από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης LRQA Business Assurance.
Το ISO 27001 αποτελεί το διεθνές πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ αλλά στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο αυτές τηρούνται.
Για τη πιστοποίηση κατά το ISO 27001, η ALTEC SOFTWARE, καθόρισε και εφαρμόζει επαρκείς ενέργειες και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας.
Τα απροστάτευτα συστήματα είναι τρωτά σε ενέργειες αλλοίωσης, υπονόμευσης και προσβολής από ιούς. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι κρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να κλαπούν, να αλλοιωθούν ή και να χαθούν, με καταστροφικές συνέπειες.
Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών που εφαρμόζει η ALTEC SOFTWARE, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001:2005, παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των πελατών της, των συνεργατών της και του προσωπικού της.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.