Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2011

Σημαντική Ειδοποίηση - ISO 27001Αγαπητοί συνεργάτες / Πελάτες,
Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την επιτυχημένη ολοκλήρωση των διαδικασιών πιστοποίησης της ALTEC SOFTWARE σύμφωνα με το ISO/IEC 27001:2005 από τον διεθνή φορέα πιστοποίησης LRQA Business Assurance.
Το ISO 27001 αποτελεί το διεθνές πρότυπο για τη Διαχείριση της Ασφάλειας των Πληροφοριών. Έχει εφαρμογή σε όλους τους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών και η εφαρμογή του δεν περιορίζεται μόνο στις πληροφορίες που αποθηκεύονται σε Η/Υ αλλά στην ασφάλεια των πληροφοριών με όποιον τρόπο αυτές τηρούνται.
Για τη πιστοποίηση κατά το ISO 27001, η ALTEC SOFTWARE, καθόρισε και εφαρμόζει επαρκείς ενέργειες και κατάλληλους ελέγχους που σχετίζονται με την εμπιστευτικότητα, την ακεραιότητα και τη διαθεσιμότητα της πληροφορίας.
Τα απροστάτευτα συστήματα είναι τρωτά σε ενέργειες αλλοίωσης, υπονόμευσης και προσβολής από ιούς. Κάτι τέτοιο σημαίνει ότι κρίσιμες πληροφορίες και δεδομένα μπορεί να κλαπούν, να αλλοιωθούν ή και να χαθούν, με καταστροφικές συνέπειες.
Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης της Ασφάλειας των Πληροφοριών που εφαρμόζει η ALTEC SOFTWARE, σύμφωνο με τις απαιτήσεις του ISO/IEC 27001:2005, παρέχει υψηλό επίπεδο ασφάλειας ώστε να προστατεύονται επαρκώς οι πληροφορίες και τα δεδομένα των πελατών της, των συνεργατών της και του προσωπικού της.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.