Τετάρτη, 19 Οκτωβρίου 2011

Αναστολή λειτουργίας ορισμένων Δ.Ο.Υ.Αγαπητέ Κύριε / Αγαπητή Κυρία,
Από την 1η Νοεμβρίου 2011, όπως προβλέπει η Δ6Α 1131253 ΕΞ απόφαση του υπουργείου οικονομικών, αναστέλλεται η λειτουργία ορισμένων Δ.Ο.Υ. και μεταφέρονται οι - καθ' ύλη και κατά τόπο - αρμοδιότητές τους σε άλλες Δ.Ο.Υ. της περιοχής.
Για την αυτόματη εφαρμογή των αλλαγών στα πεδία «Δ.Ο.Υ.» στις ενότητες πελατών, προμηθευτών, λογιστικής, κλπ, η ALTEC SOFTWARE, ενσωμάτωσε στην εφαρμογή ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.(1) την εργασία «Ανανέωση πεδίων Δ.Ο.Υ.» ενώ παράλληλα ετοίμασε αντίστοιχο εργαλείο (tool) για τις εφαρμογές ATLANTIS E.R.P. και xLINE E.R.P.
Τη Δευτέρα 31/10/2011, όσοι από εσάς έχετε σε ισχύ Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Συντήρησης, θα μπορείτε να παραλαμβάνετε τη νέα έκδοση της εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. και το αντίστοιχο εργαλείο των εφαρμογών ATLANTIS E.R.P. και xLINE E.R.P. από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://swsupport.altec.gr/v11, παράλληλα με αναλυτικές οδηγίες για την ορθή εκτέλεση των εργασιών, ενώ εναλλακτικά, οι χρήστες της εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και την εργασία του Live Update.
Θα θέλαμε τέλος, να σας υπενθυμίσουμε ότι εκτός από την συνεχιζόμενη διαδικασία «αναστολής Δ.Ο.Υ.», πλήθος νέων διατάξεων στη φορολογική νομοθεσία και κατά συνέπεια και στη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων αναμένεται να εφαρμοστούν σταδιακά, καθ' όλη τη διάρκεια του 2012.
Η ηλεκτρονική σήμανση και αποστολή των παραστατικών πώλησης στη Γ.Γ.Π.Σ., οι αλλαγές στις εφαρμογές μισθοδοσίας με βάση το νέο αφορολόγητο και τις κρατήσεις για την «Ειδική εισφορά Αλληλεγγύης» καθώς και η κυοφορούμενη αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α., είναι μερικές μόνο από τις αλλαγές που αναμένεται να εφαρμοστούν.
Για το λόγο αυτό, σκόπιμο είναι να φροντίσετε για τη συνεχή κάλυψη των εφαρμογών σας με Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Συντήρησης ώστε να είναι πάντοτε συγχρονισμένες με τις τελευταίες εκδόσεις που θα κυκλοφορούν από την Altec Software και να αποφεύγεται η επιπλέον επιβάρυνσή σας με προσαυξήσεις λόγω εκπρόθεσμης ανανέωσης.
(1) Παλαιότερες σειρές εκδόσεων της εφαρμογής ΚΕΦΑΛΑΙΟ θα πρέπει πρώτα να αναβαθμιστούν σε ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P. ώστε να είναι δυνατή η εμφάνιση και εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.