Τρίτη, 18 Οκτωβρίου 2011

Μετάβαση στο νέο «ATLANTIS E.R.P.»Αγαπητέ κύριε / Αγαπητή κυρία,
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, τον Μάρτιο του 2011 κυκλοφόρησε το νέο «ATLANTIS E.R.P.», το οποίο γνώρισε ιδιαίτερα εντυπωσιακή υποδοχή από όλους εσάς, κατά την επίσημη παρουσίασή του.
Σχεδιασμένο στο μεγαλύτερο μέρος του από την αρχή, με τη χρήση σύγχρονων μεθόδων και εργαλείων ανάπτυξης, τo νέο «ATLANTIS E.R.P.» προσφέρει λειτουργικότητα και ευχρηστία στην εκτέλεση ακόμη και των πιο σύνθετων εργασιών, ενώ παράλληλα, εκτός από το νέο σύγχρονο περιβάλλον εργασίας, είναι εμπλουτισμένο με ένα πλήθος νέων διαχειρίσεων και χαρακτηριστικών.
Ο σχεδιασμός της εφαρμογής έγινε δίνοντας βαρύτητα στην αρχιτεκτονική και την τεχνολογία του λογισμικού έτσι ώστε, ενώ αξιοποιεί πλήρως όλους τους διαθέσιμους πόρους των σύγχρονων υπολογιστικών και λειτουργικών συστημάτων, μπορεί παράλληλα να λειτουργήσει ικανοποιητικά και με εξοπλισμό μικρής υπολογιστικής ισχύος.
Παράλληλα, το νέο «ATLANTIS E.R.P.» διατηρεί πλήρη συμβατότητα με τις παλαιότερες εκδόσεις του «ATLANTIS II E.R.P.», ώστε η μετάβαση να γίνεται χωρίς να χρειάζονται πολύπλοκες & χρονοβόρες διαδικασίες.
Τέλος, όσοι από εσάς έχετε σε ισχύ Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης στο «ATLANTIS E.R.P.», δικαιούστε ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση της εφαρμογής σας στο νέο «ATLANTIS E.R.P.».
ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΝΕΟ «ATLANTIS E.R.P.»
Οι αλλαγές στο οικονομικό και φορολογικό περιβάλλον είναι πλέον συνεχείς ενώ παράλληλα, από το επόμενο έτος, αναμένεται να τεθούν σε ισχύ πολλές νέες διαδικασίες που αφορούν τη μηχανογράφηση των επιχειρήσεων με κυριότερη την ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών πώλησης στη Γ.Γ.Π.Σ.
Οι συνεχείς αυτές αλλαγές, καθιστούν πλέον απαγορευτική την ταυτόχρονη ανάπτυξη και συντήρηση δύο διαφορετικών σειρών της εφαρμογής «ATLANTIS E.R.P.».
Θα πρέπει λοιπόν σταδιακά έως τις 31/03/2012, όσοι από εσάς χρησιμοποιείτε εγκαταστάσεις «ATLANTIS I E.R.P.»(1) και «ATLANTIS II E.R.P.», να αναβαθμίσετε την εφαρμογή σας στο νέο «ATLANTIS E.R.P.», στο οποίο θα ενσωματώνονται αποκλειστικά, τόσο οι νέες δυνατότητες της εφαρμογής όσο και οι αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία.
Παράλληλα, για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι με την τελευταία έκδοση της εφαρμογής, εάν κατά τη διαδικασία ανανέωσης της ετήσιας Σύμβασης Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης, διαπιστώνεται από την εφαρμογή ότι η έκδοση που χρησιμοποιείτε είναι σημαντικά παλαιότερη από τη τρέχουσα, θα αποστέλλεται τόσο σ' εσάς όσο και στο συνεργάτη σας, ενημέρωση για τη ανάγκη λήψης της πιο πρόσφατης έκδοσης.
(1) Η αναβάθμιση εγκαταστάσεων που λειτουργούν με το «ATLANTIS I E.R.P.», απαιτεί σημαντικές αλλαγές στη δομή και λειτουργία της βάσης δεδομένων σας. Κρίνεται σκόπιμο, η συγκεκριμένη αναβάθμιση να γίνει με την άμεση καθοδήγηση είτε του εξουσιοδοτημένου συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που παρακολουθεί μηχανογραφικά την εταιρία σας είτε του τμήματος υπηρεσιών της ALTEC SOFTWARE.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.