Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

ATLANTIS Entry E.R.P. - Νέες Δυνατότητες

ATLANTIS Entry E.R.P. - Νέες Δυνατότητες (έκδοση 1.0.12.1)


  • Ισοζύγιο με αξίες και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσαρτήματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)