Τετάρτη, 6 Ιουλίου 2016

ATLANTIS E.R.P. - Νέες Δυνατότητες (έκδοση 3.1.2673)

ATLANTIS E.R.P. - Νέες Δυνατότητες (έκδοση 3.1.2673)


  • Ισοζύγιο με αξίες και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσαρτήματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)