Δευτέρα, 4 Ιουλίου 2016

Λογιστική Σουίτα ΙΙ - Νέες δυνατότητες

Λογιστική Σουίτα ΙΙ - Νέες δυνατότητες (έκδοση 1.0.12.1)
  • Ισοζύγιο με αξίες και διαφορές λογιστικής και φορολογικής βάσης
  • Προσαρτήματα χρηματοοικονομικών καταστάσεων (Ν. 4308/2014)