Σάββατο, 6 Φεβρουαρίου 2016

Atlantis Entry ERP - Ενσωμάτωση των διατάξεων για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα

Κυκλοφόρησε η έκδοση 1.0.9.1 του Atlantis Entry ERP που ενσωματώνει τις διατάξεις για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα του Ν. 4308/2014.

Επίσης υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίσηςη και λειτουργίας για:

  • Μετάβαση σε Ε.Λ.Π.
  • Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Τήρηση Φορολογικής Βάσης Λογαριασμών
  • Λειτουργία αποτελεσματικών λογαριασμών
  • Προσδιορισμό κόστους πωληθέντων
  • Νέες Λειτουργίες Αγορών - Πωλήσεων