Τρίτη, 11 Φεβρουαρίου 2014

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Altec Software Newsletter #9 FEB 2014

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Τα τελευταία χρόνια, η χρήση κινητών τηλεφώνων «Smartphones» και «Tablets» παγκοσμίως αλλά και στην Ελλάδα έχει αυξηθεί σημαντικά και στο μέλλον αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο, σύμφωνα με την έρευνα της StatCounter: http://gs.statcounter.com/#mobile_os-GR-monthly-201211-201311-bar

Διεθνής έρευνα για την εξάπλωση των Smartphones και Tablets

Το δυνατό σημείο των συσκευών αυτών είναι το λειτουργικό τους σύστημα (iOS της Apple, Android της Google, Windows Phone της Microsoft, Blackberry OS της Blackberry κλπ) και η δυνατότητα του χρήστη να έχει πρόσβαση στο Internet μέσω σύνδεσης Wi-Fi και 3G-4G.

Τα πακέτα σύνδεσης Mobile Internet γίνονται όλο και πιο προσιτά στο ευρύ κοινό και η ανάγκη για διαδικτυακή παρουσία μιας εταιρίας και μέσω κινητού γίνεται επιτακτική. Οι Mobile εφαρμογές και ιστοσελίδες, βοηθούν τις εταιρείες να φτάσουν σε μια ακόμα πιο μεγάλη βάση πελατών και καταναλωτών.