Τρίτη, 2 Απριλίου 2013

Υποχρεωτική αναβάθμιση λογισμικών υποστήριξης Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. - ΠΟΛ.1221 (ΦΕΚ 3513, 31/12/2012)


Αγαπητοί μας πελάτες,

Στα πλαίσια της τακτικής μας επικοινωνίας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι σύμφωνα με την ΠΟΛ.1221 (ΦΕΚ 3513, 31/12/2012), όλες οι επιχειρήσεις πρέπει να αναβαθμίσουν υποχρεωτικά έως την 30/04/2013 τα υφιστάμενα λογισμικά υποστήριξης των Ε.Α.Φ.Δ.Σ.Σ. έτσι ώστε, στο τέλος της ημερήσιας κίνησης και παράλληλα με την έκδοση του Δελτίου Ημερήσιας Αναφοράς «Ζ», να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά τα δεδομένα των συναλλαγών τους στη Γ.Γ.Π.Σ.
Όσοι από εσάς έχετε σε ισχύ Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης, θα λάβετε εντός των επόμενων ημερών τις νέες αναβαθμισμένες εκδόσεις των εφαρμογών «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» & «ATLANTIS E.R.P.» οι οποίες σε συνδυασμό με την αγορά του νέου driver του μηχανισμού σήμανσης «TAX MANAGER NEW», αποτελούν τον ΜΟΝΟ ΑΣΦΑΛΗ & ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ από την ALTEC SOFTWARE τρόπο, ώστε να καλυφθούν πλήρως και αυτοματοποιημένα οι σχετικές διατάξεις, ενώ ταυτόχρονα εξασφαλίζουν:
  • Εύκολη αντιστοίχιση των τύπων συναλλαγών της εφαρμογής λογισμικού με τους αντίστοιχους κωδικούς παραστατικών της Γ.Γ.Π.Σ. μέσα από την εφαρμογή
  • Αυτόματο έλεγχο των συναλλαγών που πρέπει να αποσταλούν στη Γ.Γ.Π.Σ. με εμφάνιση σχετικού μηνύματος, σε περίπτωση που δεν έχει γίνει αντιστοίχιση
  • Αυτόματη προσθήκη των απαραίτητων πληροφοριών στα παραστατικά που αποστέλλονται στον «TAX MANAGER NEW» για σήμανση και αποστολή στη Γ.Γ.Π.Σ., χωρίς την ανάγκη αλλαγής των φορμών εκτύπωσης
  • Συνεχή ενσωμάτωση τυχών αλλαγών ή νέων διατάξεων τόσο στις εφαρμογές λογισμικού όσο και στο driver του μηχανισμού σήμανσης, χωρίς να χρειάζονται επιπλέον ενέργειες από τους χρήστες
  • Μηδενισμό της πιθανότητας λάθους κατά την παραμετροποίηση, κάτι που είναι πολύ πιθανό να συμβεί στη περίπτωση που ακολουθηθούν διαδικασίες μη εγκεκριμένες από την ALTEC SOFTWARE
Σας υπενθυμίζουμε τέλος, ότι ο TAX MANAGER NEW» αποτελεί το μοναδικό φορολογικό μηχανισμό πιστοποιημένο από την ALTEC SOFTWARE, συμβατό τόσο με τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές εκδόσεις των εφαρμογών «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» & «ATLANTIS E.R.P.».

Εμπορική Πολιτική
Η λιανική τιμή πώλησης του νέου driver του μηχανισμού σήμανσης «TAX MANAGER NEW» ανέρχεται στο ποσό των 200€.
Στους πελάτες μας που έχουν σε ισχύ ή θα συνάψουν άμεσα Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης στην εμπορική εφαρμογή ALTEC SOFTWARE που χρησιμοποιούν, η λιανική τιμή πώλησης του νέου driver του μηχανισμού σήμανσης «TAX MANAGER NEW» ανέρχεται στο ποσό των 100€ για τον πρώτο και στο ποσό των 75€ για κάθε επόμενο (πολλαπλά σημεία πώλησης, υποκαταστήματα, κλπ).
Επικοινωνήστε σήμερα κιόλας με τον εξουσιοδοτημένο συνεργάτη της ALTEC SOFTWARE που υποστηρίζει μηχανογραφικά την εταιρία σας ή με τα τμήματα πωλήσεων της ALTEC SOFTWARE στα τηλέφωνα 212.6877000 και 2310.595600, ανανεώστε έγκαιρα την ετήσια Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης και προμηθευτείτε το νέο driver του μηχανισμού σήμανσης, ώστε να εξασφαλίσετε την έγκαιρη και ορθή αντιμετώπιση των νέων φορολογικών διατάξεων από την επιχείρησής σας.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.