Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Ενσωμάτωση του Κ.Φ.Α.Σ. στις εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE


Από την 01/01/2013 τέθηκε σε ισχύ ο Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (Νόμος 4093/2012), ο οποίος αντικαθιστά τον Κώδικα Βιβλίων & Στοιχείων (Π.Δ. 186/1992).

Οι νέες διατάξεις του Νόμου 4093/12-11-2012 που εμπεριέχουν ένα μεγάλο πλήθος αλλαγών τόσο ως προς την έκδοση των φορολογικών στοιχείων των επιχειρήσεων όσο και ως προς την τήρηση των φορολογικών τους βιβλίων, ενσωματώνονται ΑΜΕΣΑ στις εφαρμογές της ALTEC SOFTWARE και αποστέλλονται με νέες εκδόσεις των εφαρμογών, στους πελάτες που έχουν σε ισχύ Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης.

Θα πρέπει τέλος να υπογραμμιστεί, ότι:

Ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟ ΝΟΜΟ, ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙ ΑΜΕΣΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΕ ΕΚΔΟΣΗ Η ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ (Νόμος 4093/2012).

Για να δείτε τις αλλαγές που ενσωματώνει η ALTEC SOFTWARE στις εφαρμογές της για την ορθή αντιμετώπιση των διατάξεων του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών, πιέστε στο λογότυπο της εφαρμογής που σας ενδιαφέρει.