Τρίτη, 11 Δεκεμβρίου 2012

Συμμετοχή της ALTEC SOFTWARE στην έκθεση Cebit Bilisim Eurasia 2012
Αγαπητοί συνεργάτες,
Στο επίκεντρο των εξελίξεων της αγοράς πληροφορικής στην Ευρασία βρέθηκε για μια ακόμη φορά ο όμιλος ALTEC και ειδικότερα η θυγατρική ALTEC SOFTWARE, με τη συμμετοχή της στην έκθεση Cebit Bilisim Eurasia, η οποία πραγματοποιήθηκε μεταξύ 29 Νοεμβρίου και 2 Δεκεμβρίου 2012 στην Κωνσταντινούπολη. Η Cebit Bilisim Eurasia αποτελεί σταυροδρόμι συνάντησης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις τεχνολογίες αιχμής στην Ευρασία (Τουρκία, Νοτιανατολική Ευρώπη, χώρες του Ευξείνου Πόντου), την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή, την Άπω Ανατολή και τις ΗΠΑ.

Σε μια έκθεση που συμμετείχαν 1.078 εταιρείες και οργανισμοί από 17 χώρες, η ALTEC SOFTWARE ήταν η μοναδική ελληνική εκπροσώπηση, γεγονός που καταδεικνύει τον πρωτοποριακό της ρόλο αλλά και τη φυσιογνωμία της ως καινοτόμου εταιρείας διεθνούς προσανατολισμού. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί ότι, κατά τα τελευταία χρόνια, η ALTEC SOFTWARE αυξάνει διαρκώς το μερίδιό της στην αγορά, επιτυγχάνει κερδοφόρα αποτελέσματα και παραμένει μια οικονομικά υγιής και εύρωστη επιχείρηση, παρά την πρωτόγνωρη κρίση της ελληνικής οικονομίας και τα ιδιαίτερα προβλήματα που αντιμετώπισε ο Όμιλος.

Στο πλαίσιο της έκθεσης, η ALTEC SOFTWARE παρουσίασε την κορυφαία εφαρμογή λογισμικού ATLANTIS E.R.P., η οποία αριθμεί χιλιάδες επιτυχημένες εγκαταστάσεις στην ελληνική αγορά και εκατοντάδες εγκαταστάσεις σε 3 βαλκανικές χώρες (Ρουμανία, Βουλγαρία και Αλβανία).
Το ATLANTIS E.R.P.  ως ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα για μεγάλες εμπορικές και βιομηχανικές επιχειρήσεις, επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα, ανανεώνεται, αναβαθμίζεται και επεκτείνεται αδιαλείπτως ώστε να καλύψει και τις πλέον απαιτητικές ανάγκες.

Με τη συμμετοχή της στην έκθεση, η ALTEC SOFTWARE στοχεύει να διεισδύσει στις αναδυόμενες και ταχύτατα εξελισσόμενες αγορές της Ευρασίας, ιδιαίτερα της Τουρκίας. Το προϊόν είναι ήδη ώριμο και δύναται να ανταποκριθεί και να υπερκαλύψει τις ανάγκες αυτών των αγορών. Στην παρούσα φάση, καταβάλλεται προσπάθεια μέσω διερευνητικών επαφών για τη σύναψη επιχειρηματικών και εμπορικών συνεργασιών για την προώθηση και υποστήριξη του.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.