Παρασκευή, 27 Μαΐου 2011

Δύο καινούρια έργα για την ALTEC SOFTWARE


Με δύο νέα ευρωπαϊκά έργα ξεκίνησε το 2011 για την ALTEC SOFTWARE.

Το πρώτο αφορά το ερευνητικό έργο BLOGFOREVER, στα πλαίσια του Προγράμματος ICT, το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη μηχανισμών διατήρησης και αξιοποίησης διαδικτυακών blogs με στόχο την αύξηση στην αξία της χρήσης τους για ερευνητικούς σκοπούς.

Στο έργο συμμετέχουν φορείς με παγκόσμια καταξίωση όπως ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών (CERN) που είναι το μεγαλύτερο πειραματικό κέντρο ερευνών σωματιδιακής φυσικής στον κόσμο, με έδρα την Ελβετία, το Πανεπιστήμιο του Λονδίνου, το Πολυτεχνείο του Βερολίνου. Η ελληνική σύμπραξη περιλαμβάνει την εταιρία TERO που ήταν και ο αρχιτέκτονας της ιδέας και το Τμήμα Πληροφορικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το δεύτερο έργο αφορά σε μελέτη που ανατέθηκε από την ευρωπαϊκή επιτροπή στην ALTEC SOFTWARE για την ανάδειξη των μελλοντικών τάσεων στο χώρο της προσβασιμότητας εφαρμογών και υπηρεσιών πληροφορικής (e-accessibility). 

Η μελέτη έχει ως ορίζοντα το έτος 2020 και κάνει χρήση καινοτόμων μεθοδολογιών για συνδυασμένο υπολογισμό τόσο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών στοιχείων που μπορούν να καθορίσουν τις τάσεις στο χώρο της προσβασιμότητας. Τα στοιχεία της μελέτης είναι ανοιχτά στο κοινό μέσα από τη σελίδα www.e-accessibility2020.eu.