Πέμπτη, 5 Μαΐου 2011

Η ALTEC Software παρουσιάζει τη έκδοση 3 του ONAR, για υπηρεσίες στο «Σύννεφο»


Στις 15 Απριλίου παρουσιάστηκε η νέα έκδοση της πλατφόρμας ONAR.
Στην τρίτη της έκδοση η πλατφόρμα ONAR προσφέρει λειτουργίες που θα αξιοποιούν το Cloud Computing. Πηγαίνοντας ένα βήμα παραπέρα, η υπηρεσιοστρεφής αρχιτεκτονική (Service Oriented Architecture) του ONAR μεταφέρεται στο Cloud. Οι υπηρεσίες που δημιουργούνται με την Πλατφόρμα πλέον θα μπορούν να δημοσιεύονται στο Cloud.
H ALTEC Software θα προσφέρει αρχικά την δική της δικτυακή υποδομή για την δημιουργία Private Clouds Pools και σύντομα θα παρουσιαστούν και εκδόσεις της πλατφόρμας για χρήση των υπηρεσιών της Microsoft, της Google και της RackSpace.
H έκδοση 3 εξελίσσοντας τις δυνατότητες ταχείας ανάπτυξής διαδικτυακών υπηρεσιών διαλειτουργικότητας σε ένα νέο περιβάλλον που προσφέρεται από τον ONAR Concepts and Services Designer 3, και με την χρήση των Private Clouds προσφέρει ακόμα και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις υψηλού επιπέδου B2B και Β2C υπηρεσίες.
Στην νέα έκδοση δίνεται επιπλέον έμφαση στο mobile computing με το ONAR Pages version 2 που επιτρέπει την χρήση των υπηρεσιών του ONAR από φορητές συσκευές (Tablets and Smart phones).