Τρίτη, 21 Ιουλίου 2015

Payroll III - Νέα έκδοση 6.1.210.0

Payroll III, Νέα έκδοση 6.1.210.0

Νέες δυνατότητες

  • Νέος τρόπος καταχώρισης κανονικών αδειών & διαστημάτων ασθενείας, λοχείας, κλπ
  • Νέα εργασία ομαδικής καταχώρισης κανονικών αδειών
  • Αυτόματη ενημέρωση των διαστημάτων αδείας, ασθενείας, λοχείας, κλπ από τα στοιχεία εργαζομένου κατά την εργασία υπολογισμού μισθοδοσίας
  • Αυτόματος επανυπολογισμός ημερών εργασίας κατά την μεταβολή των διαστημάτων ασθενείας, αδείας, κλπ
  • Προσθήκη νέων μηχανισμών ανίχνευσης σφαλμάτων κατά τον υπολογισμό μισθοδοσίας
  • Ενσωμάτωση των νέων ποσοστών παρακράτησης της "Ειδικής Εισφοράς Αλληλεγγύης"Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε ΕΔΩ