Τρίτη, 27 Σεπτεμβρίου 2011

Ηλεκτρονική ενσωμάτωση / διαβίβαση παραστατικώνΑγαπητέ Κύριε / Αγαπητή Κυρία,
Όπως σίγουρα γνωρίζετε, από το Δεκέμβριο του 2010 έχουν κυκλοφορήσει εκδόσεις τόσο στις εφαρμογές «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» & «ATLANTIS E.R.P.», όσο στο software του μηχανισμού σήμανσης «TAX MAΝAGER NEW», στις οποίες έχουν ενσωματωθεί όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την λειτουργία της Ηλεκτρονικής Διαβίβασης Παραστατικών.
Η ALTEC SOFTWARE, πάντα πρωτοπόρα, παρέχει σε όλους τους πελάτες που χρησιμοποιούν το λογισμικό της παράλληλα με το μηχανισμό σήμανσης «TAX MAΝAGER NEW», τη δυνατότητα ολοκλήρωσης της διαδικασίας της Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, με την χρήση της νέας λειτουργίας της Ηλεκτρονικής Ενσωμάτωσης Παραστατικών.
Ηλεκτρονική Διαβίβαση Παραστατικών
Ο TAX MAΝAGER NEW, όταν παραλαμβάνει από εφαρμογές ALTEC SOFTWARE παραστατικά που είναι χαρακτηρισμένα ως «ηλεκτρονικό τιμολόγιο», παράγει όχι μόνο τα υποχρεωτικά αρχεία της ηλεκτρονικής διαβίβασης αλλά και ένα επιπλέον αρχείο με όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την ηλεκτρονική ενσωμάτωση.
Για τη διαφύλαξη της αυθεντικότητας και της ακεραιότητας των δεδομένων των ηλεκτρονικών παραστατικών, το άνοιγμα των αρχείων προϋποθέτει την γνώση από μέρους του λήπτη, του «κλειδιού» με το οποίο το έχει κρυπτογραφήσει ο αποστολέας.
Η λειτουργία της ηλεκτρονικής διαβίβασης παραστατικών προϋποθέτει την ύπαρξη ενεργής Σύμβασης Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης τόσο στην εφαρμογή ALTEC SOFTWARE όσο και στο μηχανισμό σήμανσης TAX MAΝAGER NEW του αποστολέα.
Ηλεκτρονική Ενσωμάτωση Παραστατικών
Το επιπλέον αρχείο για την αυτόματη ενσωμάτωση ηλεκτρονικά διαβιβασμένου παραστατικού ως παραστατικό αγοράς, αντιγράφεται σε τοπικό φάκελο του υπολογιστή του λήπτη και με τη χρήση της εργασίας «ενσωμάτωση ηλεκτρονικών τιμολογίων» από τις εφαρμογές ALTEC SOFTWARE (1),(2), καταχωρείται στο κύκλωμα των «Αγορών».
Η λειτουργία της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης παραστατικών είναι διαθέσιμη ΔΩΡΕΑΝ καθ' όλη τη διάρκεια που η εφαρμογή ALTEC SOFTWARE καλύπτεται από ενεργή Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης & Συντήρησης ενώ η λειτουργία της αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που η εφαρμογή είναι εκτός σύμβασης.
Τέλος, θα θέλαμε να σας υπενθυμίσουμε ότι ο Tax Manager New αποτελεί το μοναδικό φορολογικό μηχανισμό πιστοποιημένο από την ALTEC SOFTWARE, συμβατό τόσο με τις τρέχουσες όσο και τις μελλοντικές εκδόσεις των εφαρμογών «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», «xLINE E.R.P.» & «ATLANTIS E.R.P.».
(1) Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης παραστατικών είναι άμεσα διαθέσιμη για τις εφαρμογές «xLINE E.R.P.» & «ATLANTIS E.R.P.» ενώ για την εφαρμογή «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» θα είναι διαθέσιμη το 1ο τρίμηνο του 2012.
(2) Αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης της ηλεκτρονικής ενσωμάτωσης παραστατικών για το ATLANTIS E.R.P. θα βρείτε ΕΔΩ και για το xLINE E.R.P. ΕΔΩ.

Με εκτίμηση,
Εμπορική Διεύθυνση,
ALTEC SOFTWARE A.E.