Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2016

ATLANTIS E.R.P. - Ενσωμάτωση διατάξεων για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"

Η έκδοση 3.1.2670 του ATLANTIS E.R.P. ενσωματώνει πλήρως τις διατάξεις για τα "Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα"

Αναλυτικότερα:

 • Ενσωμάτωση των διατάξεων για τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (Ν. 4308/2014)
 • Αναλυτικές οδηγίες παραμετροποίησης και λειτουργίας για:
  • Μετάβαση σε Ε.Λ.Π.
  • Διατήρηση του Ε.Γ.Λ.Σ.
  • Τήρηση Φορολογικής Βάσης λογαριασμών
  • Λειτουργία αποτελεσματικών λογαριασμών
  • Προσδιορισμό κόστους πωληθέντων
  • Νέες λειτουργίες Αγορών - Πωλήσεων


Τα κείμενα είναι διαθέσιμα μέσω της υπηρεσίας e-services.