Τρίτη, 2 Σεπτεμβρίου 2014

Υποχρεωτική χρήση του «KEFAGENT» στις multiuser εγκαταστάσεις «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.»

Στο πλαίσιο της τακτικής μας επικοινωνίας, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι από 01/01/2015, οι εγκαταστάσεις πολλαπλών χρηστών (multiuser) της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.» ΔΕΝ θα μπορούν να λειτουργήσουν χωρίς τη χρήση του KEFAGENT.

Η χρήση του KEFAGENT κρίνεται υποχρεωτική για την ταχύτερη και την αποτελεσματικότερη λειτουργία της εφαρμογής σας σε περιβάλλον τοπικού δικτύου και για το λόγο αυτό θα πρέπει σε συνεννόηση με το συνεργάτη σας, να φροντίσετε για την έγκαιρη αναβάθμιση του server σας -εάν αυτό είναι απαραίτητο- ώστε αυτός να καλύπτει τις τεχνικές προδιαγραφές λειτουργίας της εφαρμογής.


Τέλος, από την επόμενη έκδοση της εφαρμογής «ΚΕΦΑΛΑΙΟ E.R.P.», σε κάθε είσοδο στην εφαρμογή, από κάθε σταθμό εργασίας στον οποίο η προσπάθεια ανεύρεσης και σύνδεσης στον KEFAGENT απέτυχε, θα εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα.