Τρίτη, 17 Δεκεμβρίου 2013

Συνεργασίες

Επέκταση της στρατηγικής συνεργασίας με την Oracle

H Altec Software πέτυχε τη διεύρυνση της εμπορικής της συνεργασίας με την Oracle. H νέα συμφωνία αφορά τη διάθεση της βάσης δεδομένων Oracle 11g R2, η οποία ενσωματώθηκε στις εφαρμογές Atlantis ERP και xLine ERP.

Η εγκατάσταση της βάσης, η διαδικασία backup και restore πραγματοποιούνται μέσω ειδικών βοηθημάτων που έχει αναπτύξει η Altec Software.